Opis obszaru:

Obszar obejmuje kościół i jego najbliższe otoczenie. Świątynia, z trzech stron otoczona wysokim murem, stoi na niewielkim wzniesieniu wśród zwartej zabudowy centrum wsi, w pobliżu ruchliwej drogi krajowej nr 19. Na terenie przykościelnym rosną kilkudziesięcioletnie, częściowo silnie ogłowione drzewa liściaste i iglaste. W promieniu kilku kilometrów od obiektu występują głównie otwarte tereny rolnicze,
w większej odległości lasy porastające ciągnące się równoleżnikowo pasma wzniesień, a od zachodu zadrzewiona dolina rzeki Jasiołki.
O tutejszej parafii w 1352 roku wspomniano w dokumencie wydanym przez króla Kazimierza Wielkiego. Pierwszy drewniany kościół na murowanych fundamentach wzniesiono w 1406 roku. W 1820 roku świątynię odnowiono, w 1902 roku rozebrano i rozpoczęto budowę nowej. Obecny murowany kościół z wieżą i sygnaturką, dachem krytym blachą i pięknymi witrażami oraz kropielnicą z 1846 roku, wybudowano w 1905 roku w stylu neogotyckim według projektu krakowskiego architekta Sławomira Odrzywolskiego. Konsekracja odbyła się w 1909 roku. Do I wojny światowej w dzwonnicy wisiały trzy dzwony, dwa przetopili Niemcy, a największego „Mikołaja” wcześniej ukryto
i zamurowano w ścianie kościoła. W czasie I i II wojny światowej obiekt był tylko lekko uszkodzony. W 1950 roku mistrz z Lubatowej Stanisław Jakubczyk pokrył wnętrza pięknymi polichromiami, ich renowację w prezbiterium przeprowadzono w 2011 roku. W głównym kościelnym witrażu znajduje się czczona Matka Boża z Góry Karmel ze św. Józefem i patronem świątyni św. Mikołajem.
Piękna świątynia przyciąga miłośników sztuki sakralnej i przyrodników, gdyż na jej strychu znajduje się jedna z największych
w województwie kolonii rozrodczych nocka dużego.

Powierzchnia: 1,36ha

Położenie administracyjne: województwo podkarpackie, powiat krośnieński, gmina Dukla (m. Równe)